Minőségpolitikánk

Alapvető törekvésünk, hogy az eredményes működés mellett termékeink biztonságával, eredetiségével és folyamatos jó minőségével elismerést szerezzünk a belföldi és nemzetközi piacokon, megtartsuk, illetve növeljük piaci részesedésünket partnereink hosszú távú megelégedettsége mellett.            

 

Célunk megvalósítása érdekében IFS és BRC élelmiszer-biztonsági, valamint a GMO-mentességet biztosító követelmények szerint dokumentált rendszert működtetünk, melynél a hangsúlyt a folyamatos fejlesztésre, a kockázatalapú gondolkodásra és az élelmiszer-biztonsági, minőségi kultúra színvonalának emelésére helyezzük annak érdekében, hogy tovább mélyítsük a bizalmat partnereinkben. Minden munkatársunk elkötelezett a tekintetben, hogy termékeink megfeleljenek a vonatkozó jogszabályi és specifikációs követelményeknek, valamint a fogyasztói elvárásoknak.

 

Vevőorientáltság

Vevőink elvárásait tevékenységünk középpontjába állítjuk. Eredményességünk mértéke vevőink elégedettsége és lojalitása termékeink iránt.

 

Vezetés

A vezetés elkötelezett a minőségközpontú szemlélet és felelősségérzet napi szintű gyakorlattá tételében, az élelmiszer-védelem hatékony kialakításában, valamint biztosítja a megvalósításhoz szükséges feltételeket.

 

Partnerkapcsolatok

Beszállítóinkkal, vevőinkkel és egyéb szervezetekkel kiszámítható és hosszú távú együttműködésre törekszünk, melynek haszna mindkét fél értékteremtő képességének növekedése.

 

Folyamatközpontúság, innováció

Forrásaink és tevékenységeink összefüggő folyamatként való irányítása által biztosítjuk élelmiszergyártásunk fejlesztését, céljaink elérését az optimális erőforrás-kihasználtság mellett.

 

Környezetvédelem

Felelősséget vállalunk a ránk vonatkozó környezetvédelmi törvények betartásáért, intézkedéseink során a környezettudatos és környezetetikus magatartást tartjuk szem előtt.

 

Munkatársak fejlesztése

Rendszeres képzésekkel kívánjuk megerősíteni dolgozóinkban a minőségi és biztonságos termék előállításához szükséges ismeretek elsajátítását.

 

Fenntartható fejlődés

Fejlődésünk fenntarthatóságát alapvető célunknak tekintjük mind a gazdasági eredményesség, mind a természeti és társadalmi erőforrásokkal való felelős gazdálkodás szempontjából.

 

Vállalati felelősség

Társadalmi, vállalati felelősségvállalásunk alapja, hogy tekintettel vagyunk tevékenységeink társadalomra, partnereinkre, alkalmazottainkra és környezetünkre kifejtett hatására. Törekszünk a nyílt, bizalmon és egymás tiszteletén alapuló vállalati légkör fenntartására.

 

 

Kecskemét, 2023. 03. 28.

                                                                                                       Kovács János

                                                                                                          ügyvezető

 

                      

 

Kapcsolat

Elérhetőségek
https://www.facebook.com/kecskemetikonzervkft/
https://goo.gl/maps/c3cTYMrvDUw